Úvodní stránka » 13. ročník celostátní soutěže „Komenský a my 2014-2015“

13. ročník celostátní soutěže „Komenský a my 2014-2015“

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve spolupráci s vědeckou společností Unie Comenius
a Základní školou J. A. Komenského Brandýs nad Orlicí vyhlašuje 13. ročník celostátní literárně historické a výtvarné soutěže pro děti a mládež “KOMENSKÝ A MY” pro školní rok 2014/15.

Základní informace o 13. ročníku soutěže:

Soutěž proběhne ve školních kolech v období listopad 2014 – leden 2015.
Škola může v každé z kategorií poslat do ústředního (celorepublikového) kola maximálně 5 prací !!! Současně s pracemi zašle informace – jméno soutěžícího, kategorii, věk, postupný ročník, adresu školy, telefon, e-mailové spojení a jméno pedagoga, který žáka vedl.

Výtvarné práce kategorie A
je třeba zaslat na adresu: Základní škola J.A. Komenského, Žerotínova 29, 561 12 Brandýs nad Orlicí do 31. ledna 2015, na obálku zásilky uveďte označení “Komenský a my”.

Literární práce kategorií B a C
je třeba zaslat v elektronické podobě. U zasílaných prací musí být na titulní straně uveden autor, název práce, kategorie, postupný ročník, věk, adresa školy, jméno pedagoga, kontaktní telefon a e-mailová adresa.
Literární práce posílejte ve formátu WORD elektronicky jako přílohu e-mailu, každou práci v samostatném souboru, označeném kategorií a příjmením autora (např. B-Nováková) do Základní školy J.A. Komenského Brandýs nad Orlicí, Žerotínova 29, 561 12 Brandýs nad Orlicí,
(tel./fax: 465544218 nebo 603889433, e-mail zsbrandys@ttnet.cz , rovněž do 31. ledna 2015.

Ústřední kolo všech kategorií, včetně vyhlášení výsledků, se uskuteční v Brandýse nad Orlicí ve dnech 25. až 27. března 2015.

Soutěžící v kategorii B vybraní porotou do ústředního kola (jehož součástí je znalostní test) budou organizátory soutěže informováni o své účasti v ústředním kole nejpozději 28. února 2015.

Vedle oceněných prací v každé kategorii budou uděleny:
„Cena za nejlepší literární práci“ v kat. B
„Cena Pardubického kraje“
„Cena pedagogovi za vynikající práci se žáky a studenty“

 

PODMÍNKY ÚČASTI A TÉMATA 13. ROČNÍKU SOUTĚŽE:

Soutěž je organizována ve třech kategoriích (A, B, C). Bližší informace lze získat na webové stránce Základní školy J.A. Komenského Brandýs nad Orlicí http://zsbrandysno.cz .

 

  • Kategorie A    (výtvarná část soutěže) – pro děti ve věku 6 – 11 let (žáky prvního stupně ZŠ a odpovídajích ročníků  ZUŠ)

„Orbis pictus 21. století – nové stránky Světa v obrazech očima dětí“

Tato kategorie je rozdělena do dvou věkových skupin. V první (A1) soutěží se svými výtvarnými pracemi děti 1. – 3. ročníku ZŠ (a odpovídajících roč. ZUŠ), ve druhé (A2) pak děti  4. a  5. ročníků ZŠ /ZUŠ. Každá škola může do této kategorie (kat. A) vybrat ze svého školního kola nejvíce 5 prací.

Do soutěže budou přijímány výtvarné práce provedené jakoukoliv technikou včetně trojrozměrných (objekty, keramika apod.) do max. formátu velikosti A2 u dvojrozměrných děl a max. 20×20×20 cm u trojrozměrných.

 

  • Kategorie B ( literárně historická část soutěže ) –      pro žáky 6. – 9. ročníků  ZŠ,  prvního stupně víceletých gymnázií a odpovídajících ročníků ZUŠ                     

se skládá ze dvou částí. První  představuje literární práci – zamyšlení na téma stanovené pro daný ročník soutěže. Rozsah práce by neměl překročit 3 normostrany, ze školních kol může postoupit do celostátního finále maximálně 5 prací. Druhou část soutěže v této kategorii tvoří znalostní test zaměřený na život, dílo a dobu J.A. Komenského. Autoři 20 nejlepších literárních prací a jejich pedagogický doprovod budou pozváni na finále soutěže v Brandýse nad Orlicí, kde se žáci utkají v testu znalostí v ústředním kole soutěže (26.3. 2015).

 

  • Kategorie C   ( literární práce – úvaha /esej) – pro studenty středních škol

 je určena studentům všech typů středních škol a studentům druhého stupně víceletých gymnázií. Účastní se odbornou literární prací (korespondenční formou) na dané téma. Rozsah práce či studie by neměl přesáhnout 5 normostran. Autoři nejlepších prací budou pozváni k převzetí cen při slavnostním vyhlášení výsledků soutěže do Brandýsa nad Orlicí.

 

Témata 13. ročníku:

Kategorie A: Noc a den

Kategorie B: Jaké podoby může mít štěstí? (zamyšlení)

Kategorie C: Pravda a lež  – dvě sestry jsou? (úvaha nebo esej)

 

Komentáře a metodické poznámky

Kategorie A: Noc a den
Kategorie B: Jaké podoby může mít štěstí?
Kategorie C: Pravda a lež – dvě sestry jsou?