Úvodní stránka » O soutěži » Kategorie A (výtvarná část soutěže)

Kategorie A (výtvarná část soutěže)

pro děti ve věku 6 – 11 let (žáky prvního stupně ZŠ a odpovídajích ročníků ZUŠ)

„Orbis pictus 21. století – nové stránky Světa v obrazech očima dětí“

Tato kategorie je rozdělena do dvou věkových skupin. V první (A1) soutěží se svými výtvarnými pracemi děti 1. – 3. ročníku ZŠ (a odpovídajících roč. ZUŠ), ve druhé (A2) pak děti 4. a 5. ročníků ZŠ /ZUŠ. Každá škola může do této kategorie (kat. A) vybrat ze svého školního kola nejvíce 5 prací.

Do soutěže budou přijímány výtvarné práce provedené jakoukoliv technikou včetně trojrozměrných (objekty, keramika apod.) do max. formátu velikosti A2 u dvojrozměrných děl a max. 20×20×20 cm u trojrozměrných.