Úvodní stránka » O soutěži » Kategorie B ( literárně historická část soutěže )

Kategorie B ( literárně historická část soutěže )

pro žáky 6. – 9. ročníků ZŠ, prvního stupně víceletých gymnázií a odpovídajících ročníků ZUŠ

Skládá se ze dvou částí. První představuje literární práci – zamyšlení na téma stanovené pro daný ročník soutěže. Rozsah práce by neměl překročit 3 normostrany, ze školních kol může postoupit do celostátního finále maximálně 5 prací. Druhou část soutěže v této kategorii tvoří znalostní test zaměřený na život, dílo a dobu J.A. Komenského. Autoři 20 nejlepších literárních prací a jejich pedagogický doprovod budou pozváni na finále soutěže v Brandýse nad Orlicí, kde se žáci utkají v testu znalostí v ústředním kole soutěže.